imgUrl1='/Article/UploadFiles/201808/20180820163717541.png'; imgtext1='【重要讲话】习近平在中央军委党的建设会议上强调 全面加强' imgLink1=escape('/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=1893'); imgUrl2='/Article/UploadFiles/201808/20180807092705761.jpg'; imgtext2='【重要讲话】习近平:切实贯彻落实新时代党的组织路线 全党' imgLink2=escape('/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=1891'); imgUrl3='/Article/UploadFiles/201807/2018071217434945.jpg'; imgtext3='甘肃省非公有制经济发展工作会议召开' imgLink3=escape('/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=1888'); imgUrl4='/Article/UploadFiles/201807/2018071010144146.jpg'; imgtext4='全国工商联直属商会会长联席会议在甘肃省兰州市召开' imgLink4=escape('/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=1887'); imgUrl5='/Article/UploadFiles/201807/2018071010070023.jpg'; imgtext5='中外知名商会进甘肃暨民企陇上行”活动专场签约暨推介会在' imgLink5=escape('/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=1885'); var focus_width=368 var focus_height=245 var text_height=20 var swf_height = focus_height+text_height var pics=imgUrl1+'|'+imgUrl2+'|'+imgUrl3+'|'+imgUrl4+'|'+imgUrl5 var links=imgLink1+'|'+imgLink2+'|'+imgLink3+'|'+imgLink4+'|'+imgLink5 var texts=imgtext1+'|'+imgtext2+'|'+imgtext3+'|'+imgtext4+'|'+imgtext5 document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('');